LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Mehānisks bojājums pats pa sevi nav pietiekams iemesls patērētāja prasījuma noraidīšanai PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 31 janvāris 2017 20:49

Turpinot pagajušajā gadā uzsākto rakstu sēriju par patērētāju tiesībām, šoreiz pastāstīsim par pirmo Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu, kurš satur arī vairākas svarīgas atziņas par praksē aktuāliem jautājumiem.

Situācija, kurā nonāca patērētājs izrādījusies šāda - patērētājs konstatēja, ka mobilajam tālrunim nedarbojās Wi-Fi un Bluetooth savienojumi, kā rezultātā tika traucēta mobilā tālruņa darbība, ko atjaunot varēja, tikai restartējot aparātu. Patērētājs vērsās pie Autorizētā servisa centra, kurš savā diagnostikas tehniskajā slēdzienā norādīja, ka ražotāja garantija nav spēkā, jo ir konstatēts mehānisks bojājums korpusa zonā. Ņemot vērā šajā tehniskajā slēdzienā minēto, patērētājs vērsās pie cita servisa centra, lai iegūtu pierādījumus par mobilā tālruņa defektu rašanās cēloni. Šis servisa centrs savā atzinumā norādīja, ka mobilais tālrunis neaktivizē Wi-Fi un Bluetooth savienojumus un, ka mobilā tālruņa montāžas plāksnes nostiprināšanu ražotājs ir veicis nekvalitatīvi, tas ir, mobilajam tālrunim ir ražošanas defekts. Tomēr, vērsies pie pārdevēja ar jaunu atzinumu, patērētājs saņēma atteikumu, kuru pārdevējs pamatoja ar Autorizēta servisa centra atzinumu, neņemot vērā patērētāja iesniegto atzinumu par defekta cēloniem.

Komisija nolēma, ka patērētāja prasījums noraidīts nepamatoti. Kādu tad kļūdu pieļāva pardevējs?

Pirmkārt, pārdevējam bija jāņem vērā ne tikai garantijas noteikumi, bet arī pārdevēja pienākumi atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam (PTAL). Saskaņā ar PTAL 16.panta pirmo daļu garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam. Turklāt, ta paša panta 2.daļā ir noteikts, ka garantijā norāda, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē.

Tādējādi, PTAL paredzētas patērētāja tiesības pastāv paralēli un neatkarīgi no garantijas un pārdevējam, izskatot patērētāja iesniegumu, bija vispirms jāvērtē vai patērētāja prasījums apmierināms, ņemot vērā PTAL noteikumus.

Otrkārt, nepietiek konstatēt mehaniskā bojājuma esamību, bet nepieciešams arī noteikt vai šis bojājums bija par iemeslu defektam (neatbilstībai līguma noteikumiem). Proti, plaisa telefona korpusā pati par sevi nenozīmē, ka šī iemesla dēļ nedarbojās Wi-Fi un Bluetooth savienojumi, kā tas bija konkrētajā gadījumā.

Treškārt, patērētājs ir tiesīgs vērsties pie jebkura speciālista konkrētajā jomā pēc savas izvēles, lai saņemtu atzinumu vai konsultāciju, nevis tikai pie speciālista, kuru atzīst pārdevējs vai ražotājs.

Izvilkums no komisijas lēmuma:

… Pārdevējam saskaņā ar PTAL 26.1 panta septīto daļu Patērētājam bija jāsniedz pamatota atbilde uz iesniegumu, tas ir, vai mobilais tālrunis atbilst vai neatbilst līguma noteikumiem un kāds ir neatbilstības līguma noteikumiem cēlonis. Pārdevējam, sniedzot atbildi uz Patērētāja iesniegumu, bija jānorāda, vai ir konstatēts servisa centra konstatētais defekts un vai tas ir radies mehāniskā bojājuma dēļ. Vienlaikus Komisija norāda, ka saskaņā ar PTAL 27.panta pirmo daļu Pārdevējs ir atbildīgs pret Patērētāju par pārdotā mobilā tālruņa neatbilstību līguma noteikumiem un Pārdevējam bija tiesības un atkārtota iespēja, kamēr Patērētāja iesniegums tika izskatīts Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, veikt pārbaudi, lai noskaidrotu cēlonisko sakaru starp servisa centra konstatēto defektu un Autorizētā servisa centra konstatēto mehānisko bojājumu.

Komisija norāda, ka spēkā esošais normatīvais regulējums neparedz to, ka Patērētājs ir tiesīgs saņemt atzinumu vai konsultāciju par mobilā tālruņa atbilstību līguma noteikumiem tikai pie sertificēta speciālista vai eksperta, ko atzīst Pārdevējs vai ražotājs. Patērētājs bija tiesīgs vērsties pie jebkura speciālista konkrētā jomā pēc savas izvēles, lai saņemtu atzinumu vai
konsultāciju...

Ar pilnu komisijas lēmumu var iepazīties šeit.

Veiksmīgus pirkumus!

Uzmanību! Raksts papildināts ar norādi uz patērētāja tiesībām vērsties pie jebkura speciālista konkrētajā jomā, nevis tikai pie tā, kuru atzīst pārdevējs.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 februāris 2017 18:13
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack