LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Eiropas komisija un dalībvalstu patērētāju aizsardzības iestādes pieprasa Volkswagen kompensēt Eiropas patērētājiem PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 29 septembris 2021 15:29
Volkswagen rūpnīcas attēls
Avots:Photomat no Pixabay

Vakar, 2021.gada 28.septembrī, Eiropas Komisija un ES dalībvalstu patērētāju aizsardzības iestādes, kuras kopīgi darbojas Patērētāju aizsardzības sadarbības tīkla (Consumer Protection Cooperation network jeb CPC) ietvaros, publicēja paziņojumu, aicinot Volkswagen kompensēt visiem ES patērētājiem, tai skaitā tiem, kuri dzīvo ārpus Vācijas par to, ka maldināja viņus attiecībā uz iegādāto automašīnu atbilstību ES gaisa emisiju standartiem.

Eiropas Komisija un patērētāju aizsardzības iestādes uzskata, ka Volkswagen piekoptā komercprakse, reklamējot dīzeļautomašīnas ar nelegāli uzstādīto "pārveidošanas ierīci" emisiju rādījumu samazināšanai, uzskatāma pa negodīgu t.i. aizliegtu saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Līdz šim Volkswagen piekrita kompensēt tikai tiem ES patērētājiem, kuri dzīvoja Vācijā automašīnas iegādes brīdī. Saskaņā Eiropas Komisijas pausto, Volkswagen uzskata, ka patērētājiem, kuri dzīvo ārpus Vācijas kompensācijas nepienākas, jo attiecīgas automašīnas tika pārveidotas, lai nodrošinātu to atbilstību tiesību aktu prasībām. Kompānijas pozīcija palika nemainīga, neskatoties uz neseniem tai nelabvēlīgiem ES un dalībvalstu tiesu nolēmumiem. Tādēļ Eiropas komisija un patērētāju aizsardzības iestādes cenšas palielināt spiedienu uz Volkswagen.

Sešus gadus atpakaļ, 2015.gada 18.septembrī ASV Vides aizsardzības aģentūra (Environment Protection Agency jeb EPA) paziņoja, ka Volkswagen atzina t.s. "pārveidošanas ierīces" (defeat device) speciālas programmatūras izmantošanu vairākos automašīnu modeļos, nolūkā nodrošināt atbilstību ASV gaisa piesārņojuma emisiju standartiem. Šī programmatūra laboratorisko testu veikšanas laikā daudzkārt samazināja kaitīgo vielu emisiju apjomus, salīdzinot ar tiem, kuri tika radīti normālas lietošanas laikā, braucot pa ceļu. Ļoti ātri kļuva skaidrs, ka problēmas mērogs ir globāls, jo tika skarti 11 miljoni automašīnu, no kurām 8 miljoni tika pārdoti Eiropā.

Ilgus gadus Volkswagen atteicās izlīgt ar Eiropas patērētājiem, tomēr 2020.gada sākumā bija spiesta vienoties par kompensāciju ar Vācijas patērētāju organizāciju vzbv, kura vērsās tiesā pret kompāniju 260 000 patērētāju vārdā.

Vēlāk Eiropas savienības tiesa 2020. gada 17. decembra spriedumā lietā C‑693/18 (CLCV un citi) atzina, ka ES tiesību aktos noteiktais aizliegums ir attiecināms arī uz "pārveidošanas ierīci", kura atpazīst visus parametrus, kas saistīti ar tiesību aktos paredzēto tipa apstiprinājuma procedūru norisi, lai šo procedūru laikā uzlabotu emisiju kontroles sistēmas darbību un tādējādi panāktu transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu. Šim spriedumam sekoja virkne Volkswagen zaudējumu Itālijas (Tribunale di Venezia, decision n°3711/2016 Altroconsumo v. Volkswagen, 7 July 2021) un Spānijas (Tribunal Mercantil n° 01 de Madrid, OCU v. VW Group Espana Distribucion SA, 25 January 2021) tiesās, kuru spriedumus kompānija vēlāk pārsūdzēja.

Šobrīd tiesvedības pret kompāniju turpinās arī citās ES dalībvalstīs.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 30 septembris 2021 22:08
 
PTAC "melnajā" sarakstā iekļauta SIA "MAK Entertainment", kura tirgo biļetes uz Poļinas Gagarinas un Basta koncertiem PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Pirmdiena, 27 septembris 2021 13:49

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "MAK Entertainment" (reģ. Nr. 40203029123) par to, ka uzņēmums nav izpildījis Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu par naudas atmaksu saistībā ar nenotikušo koncertu.

Patērētāja no SIA "MAK Entertainment" ar AS “Piletilevi” biļešu tirdzniecības tīkla palīdzību iegādājās trīs biļetes uz sabiedrības organizētu koncertu “Polina Gagarina”, kas bija plānots 2020.gada 15.martā Tallinā, veicot apmaksu 93,30 EUR (ieskaitot komisijas maksu). Covid-19 vīrusa infekcijas ierobežojošu pasākumu dēļ pasākums tika pārcelts. Pēc pasākuma pārcelšanas, patērētāja sazinājās ar SIA "MAK Entertainment" un lūdza naudas atmaksu, jo jaunais datums patērētājai nebija piemērots, taču komersants atbildi patērētājai nesniedza. Iesniedzot iesniegumu Komisijai, patērētāja ir izvirzījusi prasību par naudas atmaksu 93,30 EUR (ieskaitot komisijas maksu). Sabiedrība Komisijai norādīja, ka, noslēdzot līgumu, neviena no pusēm nevarēja zināt par globālo pandēmiju. Sabiedrība informēja, ka tā nevar atmaksāt naudu, jo ne visi tās partneri to atdod. Sabiedrība paskaidroja, ka šajā situācijā ir jāgaida un pakalpojums tiks sniegts.

Komisija, pamatojoties uz 2008.gada 17.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 6.pantu, nonāca pie secinājuma, ka sakarā ar to, ka strīds ir starp Igaunijas patērētāju un Latvijā reģistrētu sabiedrību par pasākumu, kura norises vieta bija plānota Igaunijā, Tallinā, tad strīds ir risināms atbilstoši Igaunijas tiesiskajam regulējumam.

Atbilstoši informācijai, kuru sniedza Igaunijas Eiropas Patērētāju centrs, Igaunijā nav pieņemts atsevišķs tiesību akts, kurš būtu piemērojams patērētāju un pakalpojuma sniedzēju savstarpējām tiesiskajām attiecībām Covid-19 vīrusa infekciju ierobežojošu pasākumu laikā.

Saskaņā ar Igaunijas Likuma par saistību aktiem 635. (1) paragrāfu izrādes, koncerta vai cita pasākuma gadījumā līgums, kas noslēgts starp tirgotāju un patērētāju tiek uzskatīts par pakalpojuma līgumu. Savukārt minētā likuma 116. (2) paragrāfa 1.punkts paredz, ka līguma pārkāpums ir nozīmīgs, ja saistību neizpildes gadījumā tas būtiski ierobežo cietušo pusi saņemt to labumu, uz ko tā bija cerējusi saskaņā ar līgumu.

Izvērtējot lietas materiālus, Komisija secināja, ka pasākums tika pārcelts uz citu datumu, tādējādi pārkāpjot patērētājas un sabiedrības starpā noslēgto līgumu. Līdz ar to patērētājai saskaņā ar Likuma par saistību aktiem 116. (1) paragrāfu ir tiesības atkāpties no līguma sabiedrības būtisku līgumā noteikto saistību neizpildes dēļ (būtisks līguma pārkāpums) un saņemt naudas atmaksu par nesniegto pakalpojumu.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 30 septembris 2021 12:35
 
Kas ir saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā un kā to izmantot? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 31 augusts 2021 15:27
Tiesneša roka ar āmuriņu, taisinīguma dieviete, grāmatas
Avots:mohamed Hassan no Pixabay

Tiesvedības izmantošana patērētāju strīdu risināšanā parasti nav labākā izvēle, ņemot vērā tiesvedības izmaksas, sarežģītību un ilgstošu raksturu. Tomēr patērētājiem ir vērts zināt, ka likums paredz ne tikai garas trīs instancēs izskatāmās procedūras ar sarežģītu juridisku argumentu un pierādījumu vērtēšanu, bet arī veselu virkni vienkāršu, ātru un salīdzinoši lētu procedūru, kuras ne tikai tiek izmantotas pret patērētājiem, bet, kuras arī paši patērētāji var likt lietā savu tiesību aizsardzībai. Viena no tām ir saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kartībā.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 01 septembris 2021 18:31
Lasīt tālāk...
 
Kādas ir patērētāja tiesības, ja saņemtas nepasūtītas preces vai pakalpojumi? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 27 augusts 2021 13:17
Attēls ar aploksni no kuras parādās roka ar megafonu
Avots: Tumisu no Pixabay

Atbilde uz jautājumu vai par nepasūtītu preci vai pakalpojumu ir jāmaksā liekas acīmredzams - ja nepasūtīja, tad nav arī jāmaksā. Tomēr reālajā dzīve šai sakarā rodas virkne citu jautājumu, atbildi uz kuriem ir vērts zināt, piemēram:

- Kādas sekas iestāsies, ja komersants paziņo, ka preču saņemšana un atbildes nesniegšana nozīmē, ka patērētājs piekrīt preces pirkt?

- Vai patērētājam ir jāsūta preces komersantam uz sava rēķina?

- Vai ir kādas atšķirības, ja nepasūtīta prece pienāk kopā ar pasūtīto preci?

- Ko darīt, ja vienrezējas pasūtījuma vietā izrādās, ka ar Jums ir noslēgts līgums par vairākiem piegādēm?

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 27 augusts 2021 14:57
Lasīt tālāk...
 
Mājsaimniecību patērētājiem nepieciešama ciešāka regulatora sadarbība mainīgajā tirgus situācijā PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Trešdiena, 25 augusts 2021 09:47

Š.g. 11. augustā notika Konsultatīvās padomes iepazīšanās ar jauno Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes sastāvu un diskusija par regulatora lomu mainīgajā tirgus situācijā, energoresursu cenu kāpumus un Eiropas zaļo kursu. Jau 2. septembrī notiks kārtējā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas konsultatīvās padomes sēde.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (LPIAA) pārstāve Baiba Miltoviča apsveica jauno padomi, tās priekšsēdētāju Aldu Ozolu, un vienlaikus atgādināja par virkni izaicinājumiem ar kuriem nāksies saskarties tuvākajos gados t.i. pieaugošas energoresursu cenas mājsaimniecību patērētājiem (elektrība, dabasgāze, siltumapgāde) un Eiropas zaļā kursa noteiktās prasības. Kā liecina “Dienas bizness” apkopotā informācija “Latvijai, ja vērtē Nord Pool biržas cenu, elektrība gada laikā kļuvusi 230% dārgāka” (17.08.2021, #33(6064).

Paralēli energoresursu cenu pieaugumam mājsaimniecības saskaras ar izaicinājumiem saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas tarifiem, nekustamā īpašuma nodokļiem un salīdzinoši grūtu periodu saistībā ar Covid19 situācijas pasliktināšanos un nestabiliem mājsaimniecību ienākumiem.

Šajā situācijā nepieciešams aktīvāks regulatora darbs skaidrojot mainīgā tirgus apstākļus sabiedrībai t.i. energoresursu cenu kāpuma iemeslus Latvijā, meklēt risinājumus, lai sabiedrībai nebūtu jāpārmaksā par saules paneļu manipulācijām, nepieciešams uzrunāt un izglītot mājsaimniecību patērētājus, kā labāk sevi pasargāt, ciešāk iesaistīt sabiedrību, sabiedriskas organizācijas, kuras ikdienā palīdz patērētājiem ar to tiesību un interešu aizsardzību.

LPIAA aicina SPRK piedāvāt plašāku instrumentu klāstu patērētāju tiesību aizsardzībai t.i. izveidot atsevišķu patērētāju strīdu risināšanas struktūru SPRK regulētajās jomās, lai neatkarīga un koleģiāla lēmējinstitūcija risinātu strīdus starp patērētājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Lai gan SPRK izskata strīdus, statistiskie dati (saskaņā ar SPRK gada pārskatiem) liecina, ka 2020.gadā tika izskatīts viens strīds, 2019.gadā 3 strīdi, 2018.gadā 4 strīdi.

Salīdzināšanai, šobrīd sekmīgi strādā Patērētāju strīdu risināšanas komisija (LPIAA ir tās sastāvā), kur 2020.gadā saņemti jau 198 iesniegumi, kas ir par 22 iesniegumiem vairāk nekā 2019.gadā. Turklāt, patērētāja prasījums tika apmierināts pilnībā vai daļēji 79,35% gadījumu.

Energoresursu cenu pieaugums radīs aizvien pieaugošu neapmierinātību un var augt pretestība esošajam uzņemtajam zaļajam kursam. Atsevišķās valstīs Eiropā zaļo virzību vēlētāji jau sākuši apsvērt kritiskāk, piemēram, Šveice ir atbildīga par 0,1% globālo emisiju, tāpēc oponenti jau izteikuši šaubas vai šāda pieeja palīdzēs globālajai dabas videi. Šveicē iedzīvotāji šajā vasarā nobalsojuši pret jaunu klimata saudzēšanas likuma kārtu, kas paredzētu nodokļu palielināšanu degvielai un aviobiļetēm.

Informācijai! SPRK Konsultatīvā padome tika izveidota 2020. gadā pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijām par Regulatora darbības uzlabošanu, tomēr darbs konsultatīvajā padomē ir brīvprātīgs un tās ieteikumiem ir tikai rekomendējošs raksturs.

step-cmykLai aistāvētu mazāk aizsargāto patērētāju intereses enerģijas tirgū LPIAA ir iesaistījusies projektā "Risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai" (STEP). Projekta mērķis ir mazināt patērētāju enerģētisko nabadzību, mudinot mainīt patērētāju uzvedību un lietot energoefektīvākus risinājumus.

European FlagProjekts STEP ir saņēmis ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" finansējumu saskaņā ar dotācijas līgumu Nr.847080.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 25 augusts 2021 10:00
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

7 lapa no 57
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack