LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Kompleksie ceļojumi PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 23 septembris 2022 15:24
Attēls ar jūras salu uz kuras atrodas liela no augiem veidotā jautājuma zīme
Avots:qimono no Pixabay.

Tavs ceļojums nenotika vai notika neatbilstoši solītajam? Vai var būt ceļojuma laikā samaksāji programmā neparedzētas summas? Kompleksie tūrisma pakalpojumi (pakalpojumi, kuros apvienoti vairāki pakalpojumu veidi, piemēram, lidmašīna, viesnīca, ekskursija u.c.) tiek regulēti ar īpašu nozares likumdošanu un patērētāja tiesības var būtiski atšķirties atkarībā no konkrētas situācijas. Tomēr daži pamatprincipi nemainās.

Par pakalpojuma sniegšanu atbild tūrisma operators

Atceries, ka par kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu atbild tūrisma operators t.i. persona, kas apvieno un piedāvā pārdošanai vai pārdod ceļotājiem kompleksus tūrisma pakalpojumus tieši vai ar cita pakalpojuma sniedzēja starpniecību, vai kopā ar citu pakalpojuma sniedzēju.

Tādējādi, tūrisma aģentūras vai citi starpnieki, kuri tikai tirgo cita uzņēmēja sagatavoto komplekso tūrisma pakalpojumu netiks uzskatīti par tūrisma operatoru.

Tev ir tiesības atteikties no ceļojuma jebkurā brīdī

Tiesību akti paredz ceļotāja tiesības izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu jebkurā brīdī un bez īpaša pamatojuma. Tomēr, Tev jārēķinās ar to, ka ja izbeigsi līgumu pirms ceļojuma sākuma, tad tūrisma operators var Tev prasīt maksāt atbilstošu un pamatojamu līguma izbeigšanas maksu. Parasti šāda maksa ir norādīta līgumā un Tev ir tiesības lūgt tūrisma operatora pamatojumu tās apmēra noteikšanai.

Izbeigšanas maksa nav jāmaksā, ja Tu izbeidz līgumu nepārvaramas varas apstākļu dēļ t.i. ja galamērķa vietā vai tā tiešā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu vai kas būtiski ietekmē pasažieru pārvadāšanu uz galamērķi. Par nenovēršamiem un ārkārtas apstākļiem uzskatāma situācija, kuru nevar ietekmēt un kuras sekas nav bijis iespējams novērst pat tad, ja būtu veikti visi saprātīgi iespējamie pasākumi.

Tev ir tiesības saņemt par nenotikušo ceļojumu samaksāto naudu

Ceļojums var nenotikt dažādu iemeslu dēļ. Tie var būt saistīti ar tūrisma operatora saistību neizpildi, vai arī var būt saistīti ar ārējiem apstākļiem, piemēram, ja ceļojumam nav pieteicies minimāli nepieciešamai cilvēku skaits vai arī iestājās nenovēršami un ārkārtas apstākļi, piemēram, slimības izplatība.

Visos šajos gadījumos ceļotājam ir tiesības saņemt par nenotikušo ceļojumu samaksāto naudas summu atmaksu.

Tūrisma operators nav tiesīgs iekasēt līgumā neparedzētas summas

Līdz ar līguma noslēgšanu tūrisma operatoram rodas pienākums nodrošināt pakalpojumu sniegšanu par cenām, kuras ir norādītas līgumā vai par kurām tika paziņots pirms līguma noslēgšanas, tajā skaitā, kompleksā tūrisma pakalpojuma kopējā cena, ieskaitot nodokļus un visas papildu maksas, maksājumus un citas izmaksas, vai, ja minētās izmaksas nevar pamatoti aprēķināt pirms līguma noslēgšanas, – norāde par to, kāda veida papildu izmaksas ceļotājam vēl varētu nākties segt.

Tiesību akti nosaka, ka tev nav jāsedz papildu maksājumi vai citās izmaksas par kurām netiki atbilstoši informēts.

Tūrisma operatora tiesības palielināt cenu ir ierobežotas

Tūrisma operatoram gan ir tiesības palielināt pakalpojuma cenu, bet tam par pamatu jābūt objektīviem iemesliem t.i. ja:

  1. mainās pasažieru pārvadājumu cenās, ko izraisījušas degvielas vai citu enerģijas avotu cenas;
  2. mainās tādu kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā iekļauto tūrisma pakalpojumu nodokļu vai maksu apmēri (tostarp tūrisma, transporta vai specifiskos galamērķī piemērotie nodokļi un nodevas, iekāpšanas vai izkāpšanas maksas ostās un lidostās);
  3. mainās valūtas maiņas kursi, kas attiecas uz komplekso tūrisma pakalpojumu.

Ja rezultātā kopējā līguma cena palielinās par vairāk nekā 8 %, tas saprātīgā termiņā, ko noteicis tūrisma operators esi tiesīgs izbeigt līgumu, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu.

Turklāt, cenu drīkst paaugstināt tikai, ja tūrisma operators ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma skaidri un saprotami ir paziņojis Tev par cenas paaugstināšanu, pamatojot minēto paaugstinājumu un sniedzot aprēķinu.

Tev ir tiesības uz cenas samazinājumu, ja pakalpojums netika sniegts atbilstoši līgumam

Tiesību akti paredz ceļotāja tiesības uz atbilstošu cenas samazinājumu par jebkādu laikposmu, kurā ir notikusi neatbilstība, ja vien tūrisma operators nepierāda, ka neatbilstība ir radusies ceļotāja vainas dēļ.

Tādējādi, ja esi konstatējis neatbilstību pakalpojuma sniegšanā paziņo par to tūrisma operatora pārstāvim cik ātri vien vari. Ja neatbilstība netiks novērsta, tad varēsi lūgt cenas samazinājumu par pakalpojumu.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 30 septembris 2022 08:32
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack