LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Bezmaksas seminārs maziem un vidējiem uzņēmējiem Jelgavā PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 30 septembris 2022 07:42
Attēls ar pamatinformāciju par semināru
Avots: LTRK Jelgavas filiāle

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Jelgavas filiāli aicina Jelgavas uzņēmējus uz bezmaksas semināru par aktuāliem patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem, kurš norisināsies viesnīcas "Jelgava" stikla konferenču zālē (Lielā iela 6, Jelgava).

Seminārs aptvers šādas tēmas:

  • Pirms līguma noslēgšanas sniedzamā informācija
  • Atteikuma tiesības
  • Preču un pakalpojumu neatbilstība līguma noteikumiem (ieskaitot ļoti būtiskus grozījumus, kuri stājas spēkā 2022.gadā)
  • Negodīgā komercprakse un netaisnīgie līguma noteikumi
  • Patērētāju strīdu ārpustiesas (alternatīvā) izšķiršana

Semināra dalībnieki apgūs Latvijas un ES patērētāju aizsardzības pamatus, tajā skaitā uzzinās par to kāda informācija ir jāsniedz patērētājiem, kādas ir patērētāju tiesības, pērkot Internetā, kas ir komercgarantija un kādi ir likumiskās garantijas nosacījumi, kā izvairīties no negodīgas komercprakses un netaisnīgiem līguma noteikumiem, kā darbojas Patērētāju strīdu risināšanas komisija u.c.

Īpaša uzmanība tiks veltīta būtiskiem grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā attiecībā uz tirgotāju atbildību par preču, pakalpojumu, digitālā satura (mobilās aplikācijas, datorprogrammas, video/audio faili u.c.) un digitālo pakalpojumu (mākoņskaitļošana, video un audio straumēšana, tiešsaistes spēles u.c.) kvalitāti.

Seminārā iegūtās zināšanas un prasmes ļaus Jums uzlabot savu klientu servisu un paaugstināt patērētāju uzticēšanos Jums. Tas arī ļaus Jums efektīvāk tikt galā ar patērētāju sūdzībām un izvairīties no nevajadzīgām tiesvedībām.

Lektori: Olita Ansone, Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācijas sertificēts Consumer Law Ready pasniedzējs, Andrejs Vanags, PIAA padomnieks juridiskajos jautājumos

Apmācību noslēgumā dalībnieki saņems sertifikātu.

Seminārs notiek ES finansētā projekta Consumer Law Ready ietvaros, kuru īsteno Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācija (EUROCHAMBRES) sadarbībā ar Eiropas patērētāju organizāciju (BEUC) un SME United (MVU balss Eiropā).

Pieteikšanās apmācībām: https://ieej.lv/ErWrD.

Papildu informācija: jelgava@ltrk.lv vai info@pateretajs.lv.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 30 septembris 2022 08:10
 
PIAA pievienojas aicinājumam rīcībai par sirds un asinsvadu slimību novēršanu PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 13 septembris 2022 00:00
Attēls ar Teklu Žabovu, kura paraksta aicinājumu
Avots:qimono no Pixabay.

Šodien 2022.gada 13. septembrī Eiropas Savienības mājā, Rīgā, 30 sabiedriskās organizācijas, mediķi, nozares pārstāvji un politiķi parakstīja aicinājumu rīcībai par sirds un asinsvadu slimību novēršanu, lai veicinātu ilgāku un veselīgāku Latvijas iedzīvotāju mūžu iedzīvotāju un kopējās ekonomiskās situācijas uzlabošanai. Aicinājums izvirza ambiciozus mērķus kopīgai rīcībai un aicina valdību radīt priekšnoteikumus, lai līdz 2030.gadam:

- kardiovaskulāro slimību diagnožu pacientu grupā samazinātu novēršamo nāvju skaitu par 30%

- palielinātu veselīgi nodzīvoto mūža daļu par 20% un

- 3 reizes samazinātu atkārtotas saslimšanas gadījumu skaitu.

Aicinājumam pievienojās un to parakstīja arī Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 30 septembris 2022 10:52
 
Amazon, AliExpress un Wish novērš pārkāpumus PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 30 augusts 2022 08:48
Attēls ar ES karoga zvaigznēm, smartfonu un sociālo mediju aplikāciju pogām
Avots:Pete Linforth no Pixabay.

Eiropas Komisija (EK) informē, ka, reaģējot uz Eiropas patērētāju organizācijas (BEUC) un citu ES patērētāju organizāciju sūdzībām, sadarbībā ar dalībvalstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm izdevies panākt, ka Amazon, AliExpress un Wish sāka saskaņot savu komercpraksi ar ES patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas prasībām.

Panākt patērētāju tiesību ievērošanu no to tirgotāju puses, kuri atrodas ārpus ES, bet tirgo ES teritorijā ir liels digitālā laikmeta izaicinājums ar kuru atsevišķas ES dalībvalstu iestādes tikt galā nespēj. Tādēļ ir svarīgi, lai EK un dalībvalstu tiesību aizsardzības iestāžu tīkls (Consumer protection cooperation jeb CPC) aktīvi strādā pie lielāko tiešsaistes tirdzniecības platformu, tādu kā Amazon, AliExpress vai Wish, komercprakses atbilstības ES tiesību aktu prasībām.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 septembris 2022 14:05
Lasīt tālāk...
 
Melnajā sarakstā iekļauta Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 18 augusts 2022 08:58

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola" par to, ka tā neizpildīja četrus Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus ar kuriem tai uzlikts par pienākumu atmaksāt patērētājiem neatmaksātas studiju maksas 1260 EUR, 1258 EUR, 1267,50 EUR un 1256 EUR apmērā.

SIA "Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola", noslēdza ar patērētājiem līgumus par par pilna laika studijām dažādās profesionālā bakalaura studiju programmās “Tūrisma uzņēmējdarbības vadība” (turpmāk – līgums). Saskaņā ar līguma 3.8.1. apakšpunktu, augstskola apņēmusies atmaksāt studentiem samaksāto studiju maksu, ieturot bankas komisijas maksu par studiju maksas pārskaitīšanu, ja students nav uzsācis mācības no sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ – ja studentam atteikta vīzas vai termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšana. Ņemot vērā to, ka patērētājiem tika atteikta vīzas izsniegšana, viņi pieprasīja augstskolai samaksātās studiju maksas atmaksu. SIA "Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola" piekrita atmaksāt patērētājiem iemaksātas studiju maksas tikai par otro studiju semestri, ieturot visus izdevumus, kas saistīti ar maksājuma noformēšanu un pārskaitīšanu, ņemot vērā to, ka studentam tika nodrošinātas attālinātas studiju iespējas MOODLE studiju vidē.

Komisija, izvērtējot lietas materiālus, konstatēja, ka Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, sniedzot atbildi uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra jautājumiem par sabiedrības rīcību attiecībā uz studiju nodrošināšanu ārkārtas situācijas laikā ārvalstu studentiem, norādīja, ka, lai arī Latvijā 2020.gada 12.martā tika izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19 pandēmiju, šajā gadījumā nebija nekāda pamata reflektantam/studentam neatgriezt naudu, jo viņš nebija ieguvis vīzu studiju uzsākšanai kā pilna laika students par ko noslēgts studiju līgums. Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu pauda viedokli, ka sabiedrība negodprātīgi izmanto un interpretē Covid-19 pandēmijas radītos ierobežojumus, patvaļīgi uzspiežot vai interpretējot attālinātās studijas attiecībā uz tiem ārvalstniekiem, kas nav saņēmuši vīzu kā pilna laika studenti.

Izvērtējot lietas materiālus Komisija nonāca pie secinājuma, ka lai arī mācīties patērētāji varēja attālināti, patērētāji, sakarā ar to, ka viņiem tika atteikta vīza, nevarēja saņemt citus pakalpojumus, ko paredzēja viņa izvēlētā pilna laika studiju forma (piemēram, laboratorijas, konsultāciju un bibliotēkas apmeklēšanu). Komisija norāda, ka konkrētajā gadījumā augstskolai ir jāatmaksā patērētājam visa samaksātā studiju maksu, atbilstoši savstarpēji noslēgtā līguma 3.8.1. apakšpunktam.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 18 augusts 2022 09:13
 
Interneta platformu atbildība ES uzmanības centrā PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 22 jūlijs 2022 09:02
Attēls ar ES karoga zvaigznēm, smartfonu un sociālo mediju aplikāciju pogām
Avots: Pete Linforth no Pixabay.

Tiešsaistes tirdzniecības platformām, gan globālajām (Google, Apple, Amazon, AliExpress, Ebay u.c.), gan vietējām (220.lv/Pigu.lt/Kaup24.ee) ir milzīga nozīme mūsdienu ekonomikā. Pildot starpnieka lomu, tās ievērojami uzlabo patērētājiem pieeju precēm un pakalpojumiem, savukārt komersantiem atvieglo tirgošanu internetā un nodrošina vieglāku pieeju klientiem.

Tomēr, ņemot vērā ievērojamas šādu platformu iespējas noteikt tirdzniecības noteikumus savās vietnēs, aktuāls kļūst jautājums arī par pašu tiešsaistes platformu atbildību par patērētāju tiesību ievērošanu. Piemēram, vai tiešsaistes tirdzniecības platformām būtu jāatbild par tajās tirgotajām nedrošajāmm precēm vai nepilnīgas/nepatiesas informāciju sniegšanu patērētājiem?

Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 57
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack